Vyzerá to, že používate zastaralú verziu Internet Explorer. Radšej si prehliadač aktualizujte alebo vyskúšajte iný.  ×

Za účelom triedenia obsahu nevhodného pre mladistvých, vás prosíme o vyjadrenie, či ste už dosiahli plnoletosť: ÁNO, som starší 18 rokov NIE, som mladší

Slobodný vysielač - 6.2.2013 - Relácia Prečo - Hosť Miro ŽIARISLAV Švický.mp3

  • 0
  • Čas 1:57:50
  • Veľkosť 113 MB
reklamné oznámenie

Komentáre

  • Žiadne komentáre na zobrazenie
reklamné oznámenie