Vyzerá to, že používate zastaralú verziu Internet Explorer. Radšej si prehliadač aktualizujte alebo vyskúšajte iný.  ×

Za účelom triedenia obsahu nevhodného pre mladistvých, vás prosíme o vyjadrenie, či ste už dosiahli plnoletosť: ÁNO, som starší 18 rokov NIE, som mladší

Slobodný vysielač - 22.2.2013 - Relácia V prvej línii - Téma Pôrody v dom.prostredí,pôrodné asistentky a ich kompetencie - Hostia Magdaléna Dudová,Tatiana Habalová,Martina Dávidová,Iveta Lazorová.mp3

  • 0
  • Čas 1:58:44
  • Veľkosť 114 MB
Prebieha sťahovanie súboru
Zavrieť reklamné oznámenie
Rýchle stiahnutie 1 min.
FREE stiahnutie 12 min.
Stiahnuť rýchlo (10)

Cena stiahnutia za menej než 0.1 EUR *

reklamné oznámenie

Komentáre

  • Žiadne komentáre na zobrazenie
reklamné oznámenie