Upozornenie

Chystáš sa vstúpiť na stránky s erotickou a sexuálnou tématikou. Pre pokračovanie je nutné vyjadriť súhlas s nižšie uvedenými podmienkami:

  1. Som dospelý vo veku 18 rokov alebo starší a dosiahol som plnoletosť.
  2. Som si vedomý toho, že tieto stránky môžu obsahovať sexuálne explicitné materiály. Takéto materiály ma neurážajú, nepohoršujú ani inak neohrozujú.
  3. Prehlasujem, že sexuálne orientované materiály získané z tejto stránky budem používať len v súkromí a výlučne pre svoju osobnú potrebu.
  4. Neumožním k sexuálne orientovaným materiálom získaným z tejto stránky prístup osobám, ktoré sú mladšie ako osemnásť rokov a/alebo nedosiahli plnoletosť.
  5. Ak sa nachádzam v štáte, v ktorom je hranica plnoletosti stanovená odlišne od právneho poriadku a predpisov České republiky, potvrdzujem, že spĺňam všetky podmienky dospelosti v danom štáte a že vstup na tieto stránky nie je obmedzený alebo zakázaný právnym poriadkom štátu, v ktorom sa nachádzam a/alebo ktorého som štátnym príslušníkom.
  6. Uvedomujem si, že v prípade porušenia niektorej z týchto podmienok sa môžem vystaviť nebezpečenstvu občianskoprávnych sporov a prípadného trestného stíhania.

Vyššie uvedené som si starostlivo prečítal a stlačením tlačidla 'Súhlasím' potvrdzujem plný a bezvýhradný súhlas so všetkými podmienkami v bodoch 1 až 6.
Ak nespĺňate alebo nesúhlasíte s ktoroukoľvek vyššie uvedenou podmienkou, opustite prosím tieto stránky, alebo kliknite na tlačidlo 'Nesúhlasím'.