O Uložto.sk

Ulozto.sk je cloudové úložisko určené pre zdieľanie dát. Hlavným poslaním servera je jednoduché zdieľanie väčších i menších súborov.
Poskytovateľ služieb je spoločnosť Uloz.to cloud s.r.o., IČO: 47796987, so sídlom Karpatské námestie 10A, Bratislava 831 06, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 99197/B.
Zneužitie serveru, porušovanie autorských práv a ďalšie prehrešky hláste na abuse formulár.
Značka Uložto vrátane svojej grafickej podoby je registrovanou ochrannou známkou.
Technická podpora: kontaktní formulár nebo e-mail: mail
Linka pre zákazníkov: phone
Všeobecné zmluvné podmienky používania

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pro Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.: 02/58272172-3, Fax: 02/58272170
E-mail: erika.barekova@soi.sk, anna.dubekova@soi.sk